Navdih za Zeleno Evropo

 O projektu

 

Inspiracija za zeleno Evropo (KA210-SHC) 

Partnerski šoli v projektu sta ZS Armenska iz Brna na Češkem kot koordinatorica in Osnovna šola Naklo. Glavni cilji projekta so skrb za okolje in trajnostni razvoj, izkustveno in medvrstniško učenje ter primeri dobre prakse. Učence želimo opolnomočiti za povezovanje s pomočjo sodobne tehnologije, spoznavali pa bodo tudi jezik partnerske šole. 

Projekt traja 18 mesecev (od 1. 9. 2022 do 1. 3. 2024). V tem času sta predvideni dve enotedenski mobilnosti sodelujočih učencev. Naši četrtošolci bodo obiskali Brno (29. 5.–2. 6. 2023) in se tam udeležili naravoslovnega tabora. Učenci iz Brna bodo obiskali Naklo in slovensko Primorje (23.–30. 9. 2023). Vodja je Jana Ovsenik.

 

 

Odzivi v medijih:

Glas občine Naklo (klikni na povezavo)

Glas občine Naklo, oktober 2023 (klikni na povezavo)